Our clients

Among our clients there are more than 1200 businesses from the Republic of Moldova, as well as Romanian, Russian, Italian, German, French and Polish companies. They trust us:

 • Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)
 • Judecătoria Străşeni ( Străşeni court)
 • Procuratura Generală (General Prosecutor's Office)
 • B.C. “Victoriabank” S.A.
 • B.C. “Universalbank” S.A.
 • B.C. “Banca de Economii” S.A.
 • B.C. “FinComBank” S.A.
 • B.C. “Comerţbank” S.A.
 • “Banca Comercială Română Chişinău” S.A.
 • “PricewaterhouseCoopers Audit” S.R.L.
 • Î.C.S. “Credit Rapid”
 • Î.C.S. “Total Leasing” S.A.
 • Î.C.S. “Pedersen & Partners” S.R.L.
 • Î.M. “IM SI - Compania Consulting Grup” S.A. (IMC Leasing)
 • Compania de asigurări “Grawe Carat Asigurări” S.A.
 • Compania de asigurări (Insurance company) “Moldcargo” S.R.L.
 • Compania de asigurări (Insurance company) “AFES-M” S.R.L.
 • “MOLDTELECOM” S.A.
 • “Poşta Moldovei” S.A.
 • Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A.
 • Î.M. “MOLDCELL” S.A.
 • “DAAC-Hermes” S.A.
 • Î.M. “AF Pacific Motors Moldova” S.R.L.
 • “Fabrica de conserve Coşniţa” S.A.
 • “Fabrica de Mobilă Viitorul” S.A.
 • “Fabrica de Sticlă Chişinău” S.A.
 • Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
 • Î.M. “Uzina Topaz” S.A.
 • “Franzeluţa” S.A.
 • Institutul de Tehnică Agricolă (Institute of Agricultural Engineering) “Mecagro”
 • “METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L.
 • “FIDESCO”
 • Compania de construcţii (Construction company) “GLORINAL” S.R.L.
 • “Supraten” S.A.
 • “Zikkurat-Construct” S.R.L.
 • Serviciul Stare Civila (Civil Status Service)
 • Serviciul Veterinar de Stat (State Veterinary Service)
 • Serviciul Hidrometeorologic de Stat (State Hydro meteorological Service)
 • Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară (General State Inspectorate for Phytosanitary Control)
 • Serviciul de grăniceri (Frontier service)
 • Federaţii de sport din RM (Sport Confederation of RM)
 • Federaţii ale Sindicatelor din RM (Trade Union Confederation of RM)
 • Institutul Muncii (Institute of labor)
 • Institutul Oncologic (Oncological Institute)
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice (Institute for Scientific Research)
 • Universitatea Tehnică din Moldova (Technical University of Moldova)
 • USMF “N. Testemiţanu”
 • Fundaţia (Fund) “SOROS-Moldova”
 • Proiectul (Project) “Iniţiativă de Combatere a Traficului cu Fiinţe Umane” (în prezent “Unitatea de Implementare a Grantului”)
 • Fundaţia (Fund) “Liechtenstein Development Service”
 • S.p.A. “Packaging Machinery” (Italia)
 • M.B.P.(Italy)
 • Markem-Imaje (Italy)
 • O.E.C.D. ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (France)