Clienţii noştri

Printre clienţii noştri se numără peste 1200 de agenţi economici din Republica Moldova, dar şi firme din România, Rusia, Italia, Germania, Franţa, Polonia. Ne mîndrim că colaborăm cu clienţii noştri:

 • Ministerul Justiţiei
 • Judecătoria Străşeni
 • Procuratura Generală
 • B.C. “Victoriabank” S.A.
 • B.C. “Universalbank” S.A.
 • B.C. “Banca de Economii” S.A.
 • B.C. “FinComBank” S.A.
 • B.C. “Comerţbank” S.A.
 • “Banca Comercială Română Chişinău” S.A.
 • “PricewaterhouseCoopers Audit” S.R.L.
 • Î.C.S. “Credit Rapid”
 • Î.C.S. “Total Leasing” S.A.
 • Î.C.S. “Pedersen & Partners” S.R.L.
 • Î.M. “IM SI - Compania Consulting Grup” S.A. (IMC Leasing)
 • Compania de asigurări “Grawe Carat Asigurări” S.A.
 • Compania de asigurări “Moldcargo” S.R.L.
 • Compania de asigurări “AFES-M” S.R.L.
 • “MOLDTELECOM” S.A.
 • “Poşta Moldovei” S.A.
 • Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A.
 • Î.M. “MOLDCELL” S.A.
 • “DAAC-Hermes” S.A.
 • Î.M. “AF Pacific Motors Moldova” S.R.L.
 • “Fabrica de conserve Coşniţa” S.A.
 • “Fabrica de Mobilă Viitorul” S.A.
 • “Fabrica de Sticlă Chişinău” S.A.
 • Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
 • Î.M. “Uzina Topaz” S.A.
 • “Franzeluţa” S.A.
 • Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
 • “METRO Cash & Carry Moldova” S.R.L.
 • “FIDESCO”
 • Compania de construcţii “GLORINAL” S.R.L.
 • “Supraten” S.A.
 • “Zikkurat-Construct” S.R.L.
 • Serviciul Stare Civila
 • Serviciul Veterinar de Stat
 • Serviciul Hidrometeorologic de Stat
 • Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară
 • Serviciul de grăniceri
 • Federaţii de sport din RM
 • Federaţii ale Sindicatelor din RM
 • Institutul Muncii
 • Institutul Oncologic
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice
 • Universitatea Tehnică din Moldova
 • USMF “N. Testemiţanu”
 • Fundaţia “SOROS-Moldova”
 • Proiectul “Iniţiativă de Combatere a Traficului cu Fiinţe Umane” (în prezent “Unitatea de Implementare a Grantului”)
 • Fundaţia “Liechtenstein Development Service”
 • S.p.A. “Packaging Machinery” (Italia)