Traduceri şi interpretariat

Traduceri

Biroul de traduceri INTERTEXT prestează servicii de traduceri scrise ale textelor şi documentelor din şi în majoritatea limbilor europene. Traducerile se efectuează la nivel profesional şi cuprind un spectru amplu în diverse domenii, dintre care cele mai solicitate sunt:

  • documentaţie comercială (contracte, acorduri, oferte, reclamaţii, dosare, corespondenţă de afaceri etc.);
  • documente de constituire şi alte acte de management ale întreprinderilor (statute, memorandumuri, licenţe, extrase din legi si decizii judecătoreşti, procuri, certificate de înregistrare ş.a.);
  • documentaţie tehnico-ştiinţifică (articole, raporturi şi referate, cărţi, fişe tehnice şi ghiduri tehnologice, manuale etc.);
  • documentaţie software;
  • documentaţie şi texte din domeniul medicinii şi farmaceuticii.

Calitatea traducerilor noastre specializate este garantată prin specializarea traducătorilor pe anumite domenii. În plus, în redactarea textelor sunt antrenaţi consultanţi externi, în prezent, aceştia formînd o echipă cu cele mai diverse competenţe.

Pentru a vă convinge de nivelul complexităţii textelor pe care ne oferim să le traducem, ne puteţi expedia un mic fragment din text pentru testarea traducerii.

Traducerea şi legalizarea actelor personale, completarea formularelor

Traduceri legalizate notarial ale următoarelor acte: paşapoarte, buletine de identitate, certificate de naştere, de căsătorie, de divorţ, acte de deces, certificate de schimbare a numelui, de adopţie, stabilire a paternităţii, adeverinţe eliberate de instituţiile de învăţămînt, vize de reşedinţă, diplome, foi matricole, atestate, precum şi documente pentru:

  • călătorie peste hotare,
  • stabilire cu reşedinţă permanentă într-o ţară străină,
  • studii peste hotare,
  • angajare la muncă peste hotare,
  • încheierea căsătoriei.
Interpretariat

Biroul nostru prestează următoarele servicii de interpretariat (traduceri orale):

Interpretare consecutivă
Interpretarea consecutivă se execută pe părţi, folosindu-se pauzele de exprimare a vorbitorului; ea este segmentată pe compartimente logice şi fraze coerente. Intepretarea consecutivă se clasifică gradual funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii respective în

Însoţire: cunoaşterea limbii la modul general, servicii de ghid-interpret, de asistent pentru expoziţii;

Convorbiri de afaceri, şedinţe: cunoaşterea lexicului din sfera businessului, comerţului şi tehnicii într-un domeniu anumit de specialitate, experienţă de interpret în cadrul convorbirilor specializate;

Prezentarea şi lucrul cu VIP-uri: translatori de extra-clasă, cu experienţă îndelungată într-un domeniu special, solicitat de către beneficiar, experienţă de prezentare în faţa publicului;

Convorbiri telefonice;

Traduceri de înregistrări audio-video.