Servicii juridice

Compania noastră acordă servicii juridice competente şi efective în următoarele domenii ale dreptului:

Drept administrativ
 • Consultanţă în vederea perfectării documentelor eliberate în Republica Moldova pentru recunoaşterea lor în străinătate şi a documentelor eliberate în străinătate pentru utilizarea lor în Republica Moldova;
 • caziere şi transcrieri RO privind toate procedurile şi cerinţele ambasadelor ţărilor străine acreditate în Republica Moldova;
 • Obţinerea documentelor de stare civilă de la Oficiile Stării Civile raionale şi orăşeneşti, precum şi de la Arhiva Naţională a RM;
 • Ridicarea cazierelor, certificatelor de domiciliu, certificatelor de componenţă a familiei de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova;
 • Legalizarea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
 • Autentificarea notarială a copiilor documentelor şi traducerilor;
 • Apostilarea documentelor de stare civilă, documentelor notariale şi judiciare la Direcţia Apostilă din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova;
 • Supralegalizarea la Secţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (pentru ţările nemembre ale Convenţiei de la Haga).
Drept privat internaţional (raporturile de drept, complicate de elementul străin)
 • acordarea asistenţei juridice în procesele de judecată, complicate de elementul străin, în domeniul dreptului civil, dreptului familiei, dreptului muncii etc.;
 • acordarea asistenţei juridice privind recunoaşterea deciziilor în instanţele de judecată şi de arbitraj ale statului străin pe teritoriul Republicii Moldova;
 • acordarea asistenţei juridice privind adopţia copilului de către cetăţeni străini;
 • elaborarea contractelor comerciale internaţionale.
Dreptul familiei
 • desfacerea căsătoriei;
 • decădere din drepturile părinteşti;
 • stabilirea paternităţii pe cale judiciară;
 • participare la soluţionarea litigiilor, legate de întreţinerea şi educaţia copiilor;
 • schimbarea numelui şi prenumelui;
 • instituirea tutelei şi curatelei;
 • pregătirea documentelor necesare pentru înregistrarea căsătoriei, inclusiv înregistrarea căsătoriei cu un cetăţean străin.
Drept succesoral (moştenire testamentară şi legală)
 • restabilirea termenului depăşit pentru primirea moştenirii;
 • contestarea testamentului şi împărţirea averii pe cale judiciară;
 • acumularea documentelor pentru procedura de primire a moştenirii;
 • administrarea acţiunilor succesorale în instanţele de judecată;
 • consultanţă privind reducerea plăţii de impozit pentru cei care primesc moştenire.