Despre noi

Incepînd cu anul 1997, biroul de traduceri "INTERTEXT" oferă persoanelor fizice şi juridice servicii de traducere a diverselor documente şi texte din/în majoritatea limbilor europene, servicii de consultanţă juridică şi perfectare a documentelor cu caracter personal şi comercial, servicii notariale, precum şi servicii de curierat internaţional.

Suntem o echipă, formată din 16 de angajaţi, 8 dintre care sunt traducători interni, cu o bogată experienţă în domeniul traducerilor economice, juridice şi tehnice, echipa include, de asemenea, redactori, jurişti, manageri de proiect, un administrator de sistem şi curieri. Suntem în permanentă colaborare cu peste 150 de traducători liber-profesionişti.

Selectarea riguroasă a personalului în baza criteriilor de competenţă, profesionalism şi experienţă, precum şi respectarea obligatorie a politicii biroului nostru privind colaborarea exclusiv cu traducători calificaţi, ce au o pregătire lingvistică solidă şi o practică îndelungată de traduceri din limbile moderne, ne-au asigurat imaginea de birou profesionist, remarcat de clienţi pentru calitatea ireproşabilă a traducerilor, cu respectarea în totalitate a normelor şi regulilor limbii ţintă. Atuul nostru constă în faptul că suntem în plină ascensiune, ocupînd o poziţie de lider pe piaţa traducerilor din Moldova.

Printre clienţii noştri corporativi se numără peste 1200 de agenţi economici din Republica Moldova, precum şi firme din România, Rusia, Italia, Germania, Franţa şi Polonia.

Activitatea noastră de consultanţă şi asistenţă în perfectarea actelor pentru străinătate este desfăşurată în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi internaţionale, convenţiile şi acordurile interguvernamentale şi interstatale.

Pe parcursul anilor de activitate Biroul de traduceri INTERTEXT a reuşit să traducă şi să perfecteze sute de mii de documente, care le-au permis clienţilor noştri:

  • să plece în străinătate (în vizită, pe baza contractului de muncă, în scopul emigrării, la studii);
  • să încheie ori să desfacă căsătorii (atît în străinătate, cît şi în Republica Moldova);
  • să dobîndească ori să-şi retragă cetăţenia;
  • să-şi reîntregească familiile;
  • să soluţioneze probleme de ordin patrimonial;
  • să pregătească actele de studii pentru recunoaşterea lor în străinătate;
  • să obţină şi să perfecteze diverse documente pentru utilizare în străinătate.